Daivonex Zalf

Daivonex ZalfWat is Daivonex Zalf en hoe wordt het gebruikt?

Calcipotriol is een vitamine D-achtige stof. Calcipotriol behoort tot de groep van geneesmiddelen voor de plaatselijke behandeling van psoriasis (een terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag). Daivonex Zalf is een huidpreparaat voor lokale behandeling van stabiele “plaque” psoriasis over het hele lichaam. Daivonex Zalf mag echter niet in het aangezicht of op de hoofdhuid aangebracht worden.

Daivonex niet meer leverbaar wel vervanger beschikbaar

Daivonex producten zijn niet meer leverbaar, Leo Pharma heeft deze om economische redenen van de markt gehaald en de opvolger Dovobet geïntroduceerd. Als u deze toch nog wilt gebruiken is het mogelijk om bij uw arts een magistraal bereid middel met Calcipotriol aan te vragen. Deze heeft dezelfde samenstelling als Daivonex.

Hoe wordt Daivonex Zalf gebruikt?

Volg bij het gebruik van Daivonex nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Daivonex Zalf kan ofwel alleen gebruikt worden ofwel in combinatie met met lichttherapie of
lokale corticosteroïden (hormoonzalven). De Zalf één- tot tweemaal per dag aanbrengen op de te behandelen lichaamsstreken. Bij de start van de behandeling wordt er meestal de voorkeur gegeven om Daivonex tweemaal
per dag aan te brengen. Als onderhoudsbehandeling kan er verminderd worden tot 1 maal per dag. De behandeling moet zo lang als nodig worden verder gezet. Na gebruik de handen wassen. Het gebruik van Daivonex Zalf bij kinderen werd niet bestudeerd.

Mogelijke bijwerkingen van Daivonex Zalf

Zoals alle geneesmiddelen kan Daivonex Zalf bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Bijwerkingen kunnen:

 • Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
 • Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
 • Soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten)
 • Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten)
 • Zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zeer vaak: huidirritatie

Vaak: uitslag (rash), branderig gevoel van de huid, prikkelend gevoel van de huid, droge huid, jeuk (pruritus), roodheid van de huid (erytheem), huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis)

Soms: eczeem (verergerd door psoriasis)

Niet bekend: voorbijgaande verkleuring van de huid, voorbijgaande overgevoeligheid voor licht, netelroos (urticaria), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel en tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem), vocht ophoping in het gezicht (gezichtsoedeem), vochtophoping rond de oogkas (periorbitaal oedeem).Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Zeer zelden: teveel kalk in de urine (hypercalciurie), teveel kalk in het bloed (hypercalciëmie). Immuunsysteemaandoeningen.

Zeer zelden: allergische reacties

Zie meer op: Wikipedia

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS