Dermovate crème

dermovate-cremeWat is Dermovate crème en waarvoor wordt het gebruikt?

De werkzame stof in Dermovate crème is clobetasol-17-propionaat. Dit is een corticosteroïd dat ervoor zorgt dat de klachten, die veroorzaakt worden door huidaandoeningen, verminderen. Dermovate crème pakt de gevolgen en niet de oorzaak van de huidproblemen aan. Het gaat hierbij om een huidziekte die alleen maar goed reageert op zeer sterk werkzame corticosteroïden zoals Dermovate.

Voorbeelden van deze huidziektes zijn:
 • schubziekte: een schilferende droge, niet besmettelijke huiduitslag (psoriasis)
 • bepaalde vormen van eczeem
 • schijf- of vlindervormige huiduitslag (lupus erythematosus discoïdes)
 • jeukende en rode kleine bultjes van de huid (hypertrofische lichen)
 • jeukende en rode opgezwollen littekens (hypertrofie van littekens)
Hoe wordt Dermovate crème gebruikt?

Uw arts heeft u verteld hoe vaak u Dermovate crème aan moet brengen en op welke plaatsen. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Het is van groot belang dat u zich aan het voorschrift van uw arts houdt.
Volg bij het gebruik van Dermovate crème nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Het is gebruikelijk om de crème in het begin van de behandeling ‘s morgens en ‘s avonds dun aan te brengen op de aangedane huid. Als de klachten verminderen is eenmaal per dag of minder vaak voldoende. Herhaalde korte kuren kunnen worden gebruikt om een plotselinge verergering van de huidaandoening (exacerbaties) onder controle te houden. Wanneer u 4 weken achter elkaar Dermovate gebruikt heeft, moet uw arts de toestand van uw huid controleren. Per week moet niet meer dan 30 – 60 gram crème worden gebruikt, tenzij uw arts het anders voorschrijft. U kunt de crème het beste aanbrengen door deze rustig en gelijkmatig in de huid te wrijven. Als u wilt
douchen, breng de crème dan pas hierna aan op de huid. Was na het aanbrengen uw handen om eventuele resten crème te verwijderen, tenzij het de handen zijn die worden behandeld.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Dermovate crème bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij het gebruik van Dermovate crème.

Vaak: bij meer dan 1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 patiënten die het geneesmiddel gebruiken:

 • overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) kunnen optreden. Deze reacties kunnen lijken op de aandoening die wordt behandeld. Hierbij kan het gaan om:
 • rode kleurverandering van de huid (erytheem)
 • huiduitslag
 • jeuk (pruritus)
 • vorming van bultjes (urticaria)
 • lokale huidverbranding

Soms: bij minder dan 1 op de 100 , maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten die het geneesmiddel gebruiken:

 • ontstaan van streepvormige littekens (striae)

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

 • wijder en beter zichtbaar worden van bloedvaatjes in de huid
 • kleine onderhuidse bloedingen (teleangiëctasieën)
 • dunner worden van de huid op de behandelde plaats (huidatrofie)
 • een te hoge concentratie van corticosteroïden in het lichaam (hypercorticisme). Dit kan onder andere leiden tot vochtophoping, vetzucht of een verhoogde bloeddruk.
 • dunner worden van de huid
 • plaatselijke ontkleuring van de huid (pigmentveranderingen)
 • overmatige haargroei (hypertrichose)
 • verergering van de symptomen
 • bij bestaande psoriasis kunnen puistjes ontstaan (psoriasis pustularis)
 • bloeduitstortingen (purpura), op eczeem lijkende roodachtige uitslag in het gezicht soms met puistjes (rosacea en periorale dermatitis) met of zonder huidverdunning (huidatrofie)
 • Gebruik op de oogleden kan groene staar (glaucoom) of grijze staar (subcapsulair cataract) veroorzaken wanneer Dermovate in de ogen terecht komt.
 • Er is gemeld dat bij onjuist gebruik bacteriële, parasitaire, schimmel- en virusinfecties kunnen worden verborgen en/of verergeren en er zijn effecten op het oog gemeld zoals verhoging van de druk in het oog (intra-oculaire druk)

De kans op plaatselijke bijwerkingen neemt toe met de sterkte van het product en de duur van de behandeling. Gebruik van dit product in de huidplooien verhoogt de kans op plaatselijke bijwerkingen. De huid van gezicht en geslachtsdelen zijn extra gevoelig. Bij verkeerd gebruik kunnen eventuele infecties niet worden opgemerkt en/of verergeren. De kans op systemische (over het hele lichaam verspreide) bijwerkingen is met name aanwezig bij
kinderen. De dunne huid en het relatief grote huidoppervlak maken kinderen gevoeliger dan volwassenen voor deze bijwerkingen.

Zie meer op: Wikipedia

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS