Ustekinumab

Stelara UstekinumabWat is Ustekinumab?

Ustekinumab is de werkzame stof die het medicijn Stelara bevat. Het is verkrijgbaar in flacons of in voorgevulde spuiten. Elke flacon of spuit bevat 45 of 90 mg ustekinumab.

Wanneer wordt Ustekinumab voorgeschreven?

Ustekinumab wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis (een ziekte die rode, schilferige vlekken op de huid veroorzaakt). Het wordt toegediend aan patiënten die onvoldoende reageerden op andere systemische (het hele lichaam betreffende) behandelingen van psoriasis, waaronder ciclosporine, methotrexaat en PUVA (psoraleen ultraviolet-A), dan wel deze niet konden verdragen. PUVA is een behandeling waarbij de patiënt eerst een geneesmiddel op basis van psoraleen krijgt en vervolgens wordt blootgesteld aan ultraviolet licht. Het middel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe wordt Ustekinumab gebruikt?

Ustekinumab moet worden toegediend onder toezicht van een arts met ervaring in het vaststellen en behandelen van psoriasis. Het wordt gegeven als injectie onder de huid, in een dosis van 45 mg. Na vier weken volgt een tweede injectie en vervolgens een injectie iedere drie maanden (twaalf weken). Als na 28 weken nog geen respons optreedt, moet de arts overwegen de behandeling te stoppen. Aan patiënten met een lichaamsgewicht van meer dan 100 kg moet Ustekinumab in doses van 90 mg worden toegediend. Patiënten kunnen, nadat hun dat is geleerd, de injectie bij zichzelf toedienen, op voorwaarde dat hun arts dit wenselijk vindt.

Hoe werkt Ustekinumab?

De werkzame stof Ustekinumab, is een monoklonaal antilichaam. Dit is een antilichaam (een soort eiwit) dat een specifieke structuur in het lichaam (een antigen) herkent en zich daaraan bindt. Ustekinumab is zo ontwikkeld dat het zich bindt aan het eiwit ‘IL-12/23p40’. Dit eiwit maakt deel uit van twee van de cytokinen (boodschappermoleculen) in het immuunsysteem, te weten interleukine-12 en interleukine-23. Deze cytokinen zijn betrokken bij de oorzaak van de ontsteking en de andere processen die tot psoriasis leiden. Door de werking van deze cytokinen tegen te gaan, vermindert ustekinumab de werking van het immuunsysteem en de symptomen van de ziekte.

Hoe is Ustekinumab onderzocht?Ustekinumab

Ustekinumab is in twee hoofdonderzoeken vergeleken met placebo (een schijnbehandeling). Aan de onderzoeken namen in totaal 1 996 volwassenen met matige tot ernstige plaque psoriasis deel. Meer dan de helft van de patiënten vertoonde onvoldoende respons op een of meerdere andere behandelingen van psoriasis, of konden deze niet verdragen. In beide onderzoeken werden twee doses van Ustekinumab onderzocht (45 en 90 mg). De voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid was het aantal patiënten dat na twaalf weken een goede respons vertoonde op de behandeling, dat wil zeggen dat de symptomen met 75% of meer verbeterden. De onderzoeken waren nog in volle gang op het moment dat het geneesmiddel werd beoordeeld en zullen volgens de planning tot vijf jaar lang duren. Van een van de onderzoeken heeft de firma ook al enkele resultaten over de langere termijn (na achttien maanden behandeling) overgelegd, evenals de eerste resultaten van een nog lopend onderzoek waarin Ustekinumab wordt vergeleken met etanercept (een ander geneesmiddel voor de behandeling van psoriasis).

Welke voordelen bleek Ustekinumab tijdens de studies te hebben?

Ustekinumab was werkzamer dan placebo voor verbetering van de symptomen van psoriasis. In de twee hoofdonderzoeken samen vertoonde ongeveer 69% van de patiënten na twaalf weken respons op de behandeling, tegen zo’n 3% van de patiënten die placebo kregen. Bij patiënten met een lichaamsgewicht van minder dan 100 kg was er geen verschil in respons tussen de twee doses Ustekinumab. Patiënten met een lichaamsgewicht van meer dan 100 kg vertoonden een betere respons op de dosis van 90 mg. De resultaten over de langere termijn wezen uit dat Ustekinumab bij voortgezette behandeling ten minste achttien maanden lang werkzaam blijft. Uit het nog lopende vergelijkende onderzoek is al naar voren gekomen dat Ustekinumab na twaalf weken behandeling werkzamer is dan etanercept.

Welke risico’s houdt het gebruik van Ustekinumab in?

De meest voorkomende bijwerkingen van Ustekinumab (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn infecties aan de bovenste luchtwegen (verkoudheden) en nasofaryngitis (keel- en neusontsteking). Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Ustekinumab. Ustekinumab mag niet worden gebruikt bij mensen die mogelijk overgevoelig (allergisch) zijn voor ustekinumab of voor enig ander bestanddeel van het middel. Het mag niet worden toegediend aan patiënten met een actieve infectie die de arts als klinisch belangrijk beschouwt. Bij patiënten die een ernstige infectie ontwikkelen, kan de arts de behandeling onderbreken.

Bron: European Medicines Agency

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS